Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος από το Υπ. Εργασίας που περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων  και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού και λοιπά άλλα μέτρα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα μέτρα στήριξης δημοσιεύθηκαν στην εγκύκλιο με Α.Π.: οικ.14676/253/2020, του Υπ. Εργασίας και θέμα «Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα».

Για να δείτε την εγκύκλιο με Α.Π.: οικ.14676/253/2020, πατήστε εδώ.