Φορολογικά - Λοιπά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου Α’ 75/30-3-2020, η νέα ΠΝΠ, με θέμα “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ με τη νέα ΠΝΠ, πατήστε εδώ.