Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η απόφαση μεταξύ άλλων καταγράφει: τι ορίζεται ως προβληματική επιχείρηση, το επιτόκιο, τους δικαιούχους της ενίσχυσης, το ύψος της ενίσχυσης, την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις κυρώσεις.

Τέλος να αναφέρουμε, ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 15 Μαΐου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ 1645 της3/5/2020, με θέμα “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1645, πατήστε εδώ