Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Απαιτήσεις το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύναται να διαγραφούν εντός του έτους του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη του.

Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 15 του ν. 4646/2019.

Για να δείτε το άρθρο 15 του νόμου 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.