Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να διαγράψει αυτεπαγγέλτως τέλος επιτηδεύματος που βεβαιώθηκε για χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία αναδρομικής διακοπής εργασιών εταιρίας, καθώς κατά το χρονικό διάστημα επιβολής του η εταιρεία δεν υφίστατο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Πολίτη”, του Ιουλίου 2020, η οποία αφορά σχέσεις κράτους – πολίτη.

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.