Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 500, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2225/26-5-2021 με θέμα ”Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ ́ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2225/26-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων