Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Βάση της Κ.Υ.Α 350/14-04-2020, δίνεται η έγκριση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» .

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Κ.Υ.Α.350/14-4-2020, με θέμα “Διαδικασία πληρωμών της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ”.

Για να δείτε την Κ.Υ.Α. με αιθμ. 350/2020, πατήστε εδώ.