Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε σχετική απόφαση η οποία ορίζει την διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ15/Ε ́710706/423, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1087/22-3-2021 με θέμα ”Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1087/22-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων