Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας με όλες τις λεπτομέρειες για την αναστολή συμβάσεων εργασίας, την ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης, καθώς και τις διαδικασίες λήψης και αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. 12998/232 της 28/3/2020, με θέμα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

Για να δείτε την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. 12998/232, πατήστε εδώ.