Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Την 31/12/2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση του Υπ. Οικονομικών, η οποία καθορίζει τον τρόπο διασύνδεσης των Ταμειακών Μηχανών και των Μηχανισμών σήμανσης με τα POS.

Η απόφαση έχει υποχρεωτική εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την υποχρέωση χρήσης Ταμειακής μηχανής για τις λιανικές τους συναλλαγές, με εξαίρεση σε πρατήρια καυσίμων και ταξί.

Η απόφαση ισχύει από 1/1/2023.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. Α 1190/31.12.2022 Απόφαση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6993/31-12-2022 με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6993/31-12-2022, πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων