Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με έγγραφό του Υπ. Ανάπτυξης, δίνονται διευκρινήσεις για τη μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας προσωπικού σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Βάσει αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους, έως 10/5/2020, όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης της 20/4/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις επί του εγγράφου με ΑΠ 39645/16.04.2020”.

Για να δείτε το έγγραφό με τις διευκρινήσεις, πατήστε εδώ.