Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικες υπηρεσιες τιμοκαταλογος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προχώρησε σε διευκρινήσεις σχετικά με επιταγές την περίοδο έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοιού.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Άρθρο 35 του Νόμου 4753/2020, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄227/18-11-2020 με θέμα ”Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 227 πατήστε εδώ.