Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με έγγραφο του ΕΦΚΑ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Α.Π.134900, της 26/6/2020, με θέμα “Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020”.

Για να δείτε το έγγραφο του ΕΦΚΑ, πατήστε εδώ.