Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με Δελτίο Τύπου, δίνονται εκ νέου οδηγίες, για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ της 28/4/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου”.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ.