Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με δυο επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που είναι σε ισχύ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ, στις 24/12/2021.

Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/12/2021

Αναφορικά με τα ανοικτά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ο προβλεπόμενος αριθμός των 100.000 νέων θέσεων εργασίας του «Ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν.4726/2020 (Α΄181), όπως ισχύει, το οποίο υλοποιείται επιτυχώς από 1/10/2020, έχει πλήρως καλυφθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή νέα ένταξη μέχρι 31/12/2021.
Όμως οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος αυτού θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/1/2022, σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν.4855/2021 (Α΄215) που το ανωτέρω πρόγραμμα επεκτείνεται από 1/1/2022 για άλλες 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

2α. Από 1/1/2022, θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»» σύμφωνα με το άρθρο 196 του ν.4855/2021 (Α΄215) και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο, ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο) στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

β. Η επιχείρηση – εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να ενταχθεί παράλληλα για τον ίδιο ωφελούμενο στο ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» σύμφωνα με το άρθρο 196 του ν.4855/2021 (Α΄215) και στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων