Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δόθηκαν διευκρινήσεις για εκμισθωτές ακινήτων που λαμβάνουν ειδοποίηση προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε την Εγκύκλιο 2184/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «ΔήλωσηςCovid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020”, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πατήστε εδώ.