Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά και την επαναλειτουργία των σχολείων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 της 29/5/2020, με θέμα “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.

Για να δείτε την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/2020, πατήστε εδώ.