Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικα – Ο λόγος μας

Με εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, δίνονται διευκρινίσεις για την επιβολή του μέτρου  προσωρινής απαγόρευσης στη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η απαγόρευση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 18/3/2020 έως και 31/3/2020, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης με Αριθ. Πρωτ. 5/2020, με θέμα «Διευκρινίσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915-17-03-2020 (Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020)», πατήστε εδώ