Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.Τεχνολογιστική | λογιστικη εταιρεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ – Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ :

Προσοχή η παρούσα εγκύκλιος αφορά τις επιχειρήσεις που φέρουν την υποχρέωση και έχουν τα POS συνδεδεμένα με τις ταμειακές τους μηχανές. 

Οι επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις , για τις οποίες απαιτείται έκδοση τιμολογίου, ενώ η εξόφλησή αυτού πραγματοποιείται μέσω POS, εκδίδουν:

α) αρχικά απόδειξη λιανικών συναλλαγών μέσω Ταμειακής Μηχανής

β) στη συνέχεια πιστωτικό στοιχείο λιανικής για την αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών συναλλαγών και τέλος,

γ) ισόποσο τιμολόγιο προς τον πελάτη τους για την ορθή απεικόνιση της συναλλαγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του τιμολογίου προηγείται της εξόφλησης αυτού, εκδίδεται απόδειξη λιανικών συναλλαγών και εν συνεχεία πιστωτικό στοιχείο λιανικής κατά την εξόφλησή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Tα ως άνω εκδοθέντα παραστατικά, διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA  υποχρεωτικά.

Σημειώνεται ότι η εκδοθείσα απόδειξη, καθώς και το πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης παραμένουν στην επιχείρηση , η οποία υποχρεούται να τα διαφυλάσσει, μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε.2010/2024, της ΑΑΔΕ, με θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β’ 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» .

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων