Φ.Π.Α.λογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Διευκρινίζεται με Δελτίο Τύπου, το θέμα του συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου και Α’ τριμήνου 2020 για διπλογραφικές και απλογραφικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα τον Απρίλιο, με μελλοντικές οφειλές, ότι αυτό θα γίνει με τις πρώτες επερχόμενες οφειλές, οι οποίες μετά την αναστολή των οφειλών Μαΐου για 30 Σεπτεμβρίου, είναι οι οφειλές Ιουνίου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν με Δελτίου Τύπου της ΑΑΔΕ, της 1/6/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις για το συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α΄τριμήνου”.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.