Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ εγκύκλιος που παρέχει διευκρινίσεις και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο Ε. 2067 της 11/5/2020, με θέμα “Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής”.

Για να δείτε την εγκύκλιο Ε. 2067/2020, πατήστε εδώ.