Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις μειωμένες εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 15 της 14/4/2020 του ΕΦΚΑ, με θέμα “Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 15 του ΕΦΚΑ, πατήστε εδώ.