Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν και είναι σε ισχύ τρεις ΚΥΑ δυνάμει των σχετικών άρθρων της ΠΝΠ της 13η Αυγούστου 2021 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις για την αποζημίωση σε ιδιοκτήτες καθώς και για την αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021. Όπως μας ενημερώνει η λογιστικη εταιρια η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από τις εξής Αποφάσεις :

  • Την Απόφαση ΓΔΟΥ 841/18.8.2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3853/18-8-2021, με θέμα “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021”.
  • Την Απόφαση ΓΔΟΥ 842/18.8.2021 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3854/18-8-2021, με θέμα “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν.
  • από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021″ και
  • Την Απόφαση 843/18.8.2021 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3855/18-8-2021 , με θέμα “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3853/18-8-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3854/18-8-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3855/18-8-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων