Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το Υπ. Εργασίας με ανακοίνωσή του ορίζει μεταξύ άλλων ότι:

  1. Δύναται να υποβληθεί αρχική “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” εργαζομένων για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020.
  2. Δύνανται να υποβληθεί Ορθή Επανάληψη για τη “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ” για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020, κατά περιπτώσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από Ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, της 24/6/2020.

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.