Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Σας καταγράφουμε όσο πιο συνοπτικά μπορούμε τα βασικά σημεία των ηλεκτρονικών βιβλίων, τιμολογίων , καθώς και των υποχρεώσεων που θα προκύψουν για την εφαρμογή τους. Η συγκεκριμένη ενημέρωση  παρέχεται από μία από τις λογιστικες εταιρειες την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.                                                    

 1. Πλατφόρμα My Data, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Στόχος ,  η άμεση διασταύρωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων.
 • Υπόχρεοι είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου νομικής μορφής. Εξαιρούνται Δημόσιο, Ο.Τ.Α. , Αγρότες ειδικού καθεστώτος.
 • Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων, ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021.
 • Στην πλατφόρμα θα πρέπει να διαβιβάζεται το σύνολο των εσόδων μιας επιχείρησης και να «χαρακτηρίζεται» το σύνολο των λογιστικών δεδομένων της επιχείρησης. Δηλαδή έσοδα, έξοδα, αγορές, πάγια, αποσβέσεις παγίων, κλπ. Ένα παραστατικό κατά την διαβίβαση, θα πρέπει να έχει  «χαρακτηριστεί», δηλαδή να ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τα λογιστικά δεδομένα. Πχ έσοδο χονδρικής, παροχής υπηρεσιών, κλπ.
 • Η επιχείρηση ως προς την διαβίβαση των εσόδων, έχει τις εξής δυνατότητες:

Α) Να τα εκδίδει χειρόγραφα και στη συνέχεια να τα καταχωρεί ένα – ένα στην πλατφόρμα, χαρακτηρίζοντάς τα ταυτόχρονα ως προς την κατηγορία εσόδων. Αυτή την δυνατότητα την έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν ετήσια έσοδα έως 50.000,00 ευρώ, καθώς και οι επιχειρήσεις που ετησίως εκδίδουν έως 50 παραστατικά εσόδων.

Β) Να μπει στην ειδική φόρμα έκδοσης παραστατικών εσόδων (που θα δημιουργηθεί) της πλατφόρμας My Data, να εκδώσει τα παραστατικά και στη συνέχεια να τα χαρακτηρίσει –  διαβιβάσει.

Γ) Να τα εκδώσει μέσω εμπορικού προγράμματος, μέσω αυτού να τα ανεβάσει στην πλατφόρμα My Data,  να τα χαρακτηρίσει – διαβιβάσει. Κατά την άποψή μας, αρχικά αυτή η εκδοχή αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση.

Δ) Να εκδώσει τα παραστατικά μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να τα χαρακτηρίσει – διαβιβάσει.

Παρατήρηση: Τα έσοδα λιανικής που εκδίδονται μέσω ταμειακής μηχανής, θα διαβιβάζονται με την διασύνδεσης της ταμειακής με το My Data.

 • Ο χαρακτηρισμός – διαβίβαση των εσόδων μιας επιχείρησης στο My Data γίνεται από την ίδια.

Αντίστοιχα ο χαρακτηρισμός των εξόδων μπορεί να γίνει από την επιχείρηση, εφόσον τα ετήσια έσοδά της είναι έως 50.000,00 ευρώ και τηρεί Απλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση που τα υπερβαίνουν, ή τηρεί Διπλογραφικά βιβλία ο χαρακτηρισμός γίνεται υποχρεωτικά από Λογιστή.

 • Τέλος η νομοθεσία οριοθετεί και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Η χρήση του οποίου δεν είναι υποχρεωτική, εκτός των επιχειρήσεων που εκτελούν Δημόσιες Συμβάσεις (με όριο τουλάχιστον τις 135.000,00 ευρώ).  Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», παρέχονται φορολογικά κίνητρα, με κύριο την μείωση στα έτη παραγραφής κατά 2 έτη. Παρατήρηση: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, είναι αυτό που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία.

Συμπεράσματα (μας) με δυο λόγια

 1. Τα ηλεκτρονικά βιβλία «απαιτούν» ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των λογιστών – λογιστηρίων τους.
 • Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, θα έχουμε «παράλληλη» τήρηση. Διότι θα συνεχίσει να υφίσταται η τήρηση τους στην μορφή που τα ξέραμε έως σήμερα και επιπλέον θα τηρούνται και τα ηλεκτρονικά.
 • Οι ελεγκτικές αρχές ανά πάσα στιγμή θα έχουν εικόνα για την τήρηση βιβλίων, καθώς και των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις ως προς το Ελ. Δημόσιο, σε πληρωμές φόρων (ΦΠΑ, κλπ.).
 • Οι λογιστές θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν ατέλειωτο Γολγοθά εφαρμογής νέων δεδομένων, τα οποία πέρα των πρόσθετων ωρών εργασίας, επιπλέων θα επιφέρουν αμείωτο άγχος και πίεση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής οι εργατοώρες θα αυξηθούν κατά 30% έως 50%.

 • Οι επιχειρήσεις, θα έχουν ζημιές και … κέρδη από την εφαρμογή τους. Η ζημιά θα προκύψει  από την ενδεχόμενη προμήθεια και συντήρηση προγράμματος τιμολόγησης κλπ., την αύξηση  κόστους του «έμψυχου» λογιστηρίου, ενώ δεν αποκλείεται σε αρκετές περιπτώσεις να προκύψει και αύξηση του χρόνου ενασχόλησης. Θα κερδίσουν όμως από την  αύξηση στην οργάνωση και την ορθή τήρηση του λογιστηρίου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία, δείτε στο link που ακολουθεί το ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, της ΑΑΔΕ:

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/FAQs_myData_Epixeirisiaka1.pdf

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων