Επιδοτούμενα Προγράμματατεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για δυο νέα επιδοτούμενα προγράμματα :
α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και
β) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε αναλυτικά τα προγράμματα, δείτε το σχετικό ΦΕΚ με την δημοσίευση της ΚΥΑ εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων