Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Επιβάλλεται πλέον στις ατομικές επιχειρήσεις η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 63/17-4-2021 με θέμα ”Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 63/17-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων