Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκαν από τον  e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Η εμπρόθεσμη εξόφλησή τους μπορεί να γίνει έως την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων