Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Μαρτίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη, 05.05.2020.

Σχετικές οδηγίες για την έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμη πληρωμή, καταγράφονται στο τέλος του ειδοποιητηρίου, στην παράγραφο «Μήνυμα για τους ασφαλισμένου».