Εργατικά - ΑσφαλιστικάTexnologistiki | λογιστικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 43, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το e – ΕΦΚΑ στις 2-8-2021 με θέμα ”Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 43 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων