Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια

Αναρτήθηκαν στο taxis τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2023, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως 31/5/2023 και αντίστοιχα οι υπόλοιπες έως και την 29/2/2024.
Η καταβολή των δόσεων γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη του κάθε μήνα.

Πως θα εκτυπώσετε τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ
Ο φορολογούμενος με τους κωδικούς του θα πρέπει να μπει στην ΑΑΔΕ, να βρει και να εκτυπώσει την εκκαθάριση (ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ν. 4223/2013).


Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, γίνεται βάσει των δικαιωμάτων που καταγράφονται στο Ε9 του φορολογούμενου.
Για να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ καθώς και την ειδοποίηση πληρωμής φόρου – ταυτότητα οφειλής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :


• Στο internet πληκτρολογούμε τη διεύθυνση https://www.aade.gr/
• Επιλέγουμε το πλαίσιο που αναγράφει «Υπηρεσίες προς Πολίτες».
• Στο μενού που ανοίγει, επιλέγουμε “Ακίνητα” και πατάμε “Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ”.
• Στη συνέχεια στη σελίδα που ανοίγει πατάμε “Είσοδος στην Εφαρμογή”.
• Στην επόμενη σελίδα που θα ανοίξει, πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές του taxis (Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης) και κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή.
• Στην επόμενη σελίδα που ανοίγει εμφανίζεται ο τίτλος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου» όπου στα αριστερά υπάρχει μία λίστα που αναφέρει στο τέλος τις «Εκτυπώσεις» (αφού επιλέξουμε το έτος που μας ενδιαφέρει).
• Επιλέγουμε «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για την τρέχουσα χρήση (σε αρχείο .pdf)» για να εμφανιστεί το έντυπο με τα στοιχεία των ακινήτων όπου έχει υπολογιστεί ο φόρος, τα στοιχεία του οφειλέτη, τα στοιχεία οφειλής, το συνολικό ποσό, καθώς και τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Σε αυτό αναγράφεται και η ταυτότητα οφειλής. Με αυτή θα πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας μέσω τράπεζας είτε εξοφλήσετε το φόρο σε δόσεις (για την πληρωμή της κάθε δόσης η ταυτότητα είναι η ίδια), είτε τον εξοφλήσετε ολικά.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων