Σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβληματισμούς, ερωτήματα αλλά και ανάγκες που μας θέτουν επιχειρηματίες, από όλο το φάσμα της αγοράς, που έρχονται σε επαφή μαζί μας , τα οποία με τον άλφα ή βήτα τρόπο συσχετίζονται με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Αν μπορούσαμε σε λίγες γραμμές να τα ομαδοποιήσουμε, αυτά θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω:

  • Ποιο είναι το κόστος ανά μονάδα των εμπορευμάτων μου; Πόσο κοστίζει η κάθε υπηρεσία που παρέχω; Πώς να υπολογίσω την τιμή πώλησης;
  • Με ποιους τρόπους θα μπορούσα να μειώσω την φορολογία μου; Ποιες δαπάνες εκπίπτουν των κερδών μου και θα μπορούσα να δικαιολογήσω;
  • Πώς θα κάνω σωστό οικονομικό προγραμματισμό; Γίνετε να προβλέψω το κόστος φόρου καθώς και τις λοιπές οικονομικές μου υποχρεώσεις πριν αυτές δημιουργηθούν; Ποια είναι η ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησής μου;
  • Μπορεί κάποιος να εκπαιδεύσει εμένα ή (και) το προσωπικό μου , σε θέματα έκδοσης τιμολογίων και λοιπών παραστατικών , αλλά και λειτουργίας του λογιστηρίου γενικότερα;
  • Τι κέρδη βγάζει η επιχείρησή μου; Πως θα τα υπολογίζω σε μηνιαία βάση; Είναι βιώσιμη; Πρέπει να αλλάξω κάτι στην πολιτική της προκειμένω να αυξήσω την κερδοφορία της;
  • Πότε και με ποιους πρέπει να υπογράφω ιδιωτικά συμφωνητικά ; Τι πρέπει να προσέχω σε αυτά; Πότε πρέπει να τα καταθέτω στην Εφορία;
  • Τι εικόνα παρουσιάζουν οι Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής μου (Ισολογισμός , Δηλώσεις κλπ) σε πελάτες , προμηθευτές και τράπεζες ; Θα μπορούσε η εικόνα αυτή να βελτιωθεί;
  • Έχω κάποιες προτάσεις για εξαγορά της επιχείρησής μου. Πώς θα υπολογίσω την αξία της;
  • Με συμφέρει καλύτερα να κάνω συνεργασίες με έμμισθη απασχόληση ή με ελεύθερους επαγγελματίες που για την παρεχόμενη εργασία τους εκδίδουν ΤΠΥ; Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης;

Στην προσπάθειά μας να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα,
δημιουργήσαμε την υπηρεσία Εκπαίδευσης – Συμβούλευσης & Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Τί είναι εκπαίδευση – συμβούλευση & υποστήριξη επιχειρήσεων;

Είναι μια υπηρεσία η οποία με γνώμονα τις γνώσεις, εμπειρία αλλά και την συνεχή ενημέρωση που διαθέτουμε σε λογιστικά , φοροτεχνικά , εργατικά καθώς και θέματα διοίκησης, απαντά σε ερωτήματα, εκπαιδεύει , καταθέτει προτάσεις και δίνει λύσεις σε ζητήματα επιχειρήσεων που έχουν ως αφετηρία ή λαμβάνουν δεδομένα από το λογιστήριο τους.

Ποιές επιχειρήσεις αφορά;

Η υπηρεσία αυτή αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης.

Σε ποιό χώρο παραδίδεται;

Η υπηρεσία μπορεί – ανεξαρτήτου διάρκειας – να παραδοθεί είτε στον χώρο μας , είτε στον χώρο της επιχείρησής σας , είτε σε όποιον χώρο μας υποδείξετε. Από μέρους μας προτείνουμε τον χώρο της επιχείρησής σας για δυο λόγους. Πρώτον για να νοιώθετε εσείς καλύτερα και δεύτερον για να είμαστε στην πηγή των δεδομένων και να μπορέσουμε να αντλήσουμε το κάθε συμπληρωματικό στοιχείο που θα χρειαστούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως εσείς αποφασίζετε για τον τόπο παράδοσης της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία παραδίδεται και εκτός Αττικής;

Η υπηρεσία μπορεί να παραδοθεί σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός ή εκτός Αττικής.

Από ποιόν παραδίδεται;

Η υπηρεσία που θα επιλέξετε παραδίδετε και μόνο από τον υπεύθυνο της «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – Γ. Αλεξίου Μ. Ε.Π.Ε.» κο Αλεξίου Γεώργιο , ο οποίος είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός , ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα από το 1993 και ως διαχειριστής της εταιρείας , σύμφωνα με το οργανόγραμμα της , είναι υπεύθυνος για την φοροτεχνική παρακολούθηση αλλά και για την συμβούλευση και διόρθωση του πελατολογίου της.

Πόσο διαρκεί η υπηρεσία εκπαίδευσης και συμβούλευσης;

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πακέτο χρόνου, για την υπηρεσία Εκπαίδευσης & Συμβούλευσης που αγοράζει ο πελάτης. Ο χρόνος καθορίζετε ανάλογα με την θεματολογία που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μικρότερη διάρκεια ολοκλήρωσης υπηρεσίας προσδιορίζεται στις οχτώ (8) ώρες.

Μπορεί μία επιχείρηση να έχει υποστήριξη συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας ή μόνιμη;

Φυσικά και μπορεί. Με την ολοκλήρωση της Συμβούλευσης και Εκπαίδευσης η επιχείρηση είναι σε θέση να έχει μια βασική άποψη και γνώση για τα θέματα που επέλεξε.

Έχει όμως την δυνατότητα Υποστήριξης με αυτοπρόσωπη παρουσία μας σε προκαθορισμένες συναντήσεις , καθώς και καθημερινής τηλεφωνικής Υποστήριξης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μόνιμη βάση. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση , μέχρι να νοιώσει την ασφάλεια και σιγουριά , προκειμένου να ολοκληρώνει από μόνη της την συγκεκριμένη εργασία , διαθέτει την εποπτεία , τον έλεγχο , αλλά και την διόρθωση σε όλη την πορεία ολοκλήρωσής της .

Για να λάβει μία επιχείρηση αυτή την υπηρεσία απαιτείται να αναθέσει ταυτόχρονα και την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων;

Όχι. Σε καμία περίπτωση για να λάβετε την υπηρεσία Εκπαίδευσης και Συμβούλευσης ή και της Υποστήριξης δεν απαιτείτε να μας αναθέσετε την ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων ή την εποπτεία του λογιστηρίου σας. Η μια υπηρεσία είναι ανεξάρτητη της άλλης.

Τί πρέπει να κάνετε για να λάβετε αυτή την υπηρεσία;

Δυο είναι τα βήματα που πρέπει να κάνετε :

1. Καταγράψτε τα θέματα για τα οποία θέλετε να λάβετε αυτή την υπηρεσία μας.

2. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210.86 51 701 ή γραπτά πατώντας εδώ

Με την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, αφού καταγράψουμε και μελετήσουμε τις ανάγκες σας , θα σας καταθέσουμε μια «οικονομική προσφορά» η οποία θα προσδιορίζει με ακρίβεια το κόστος , αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσής της παρεχόμενης υπηρεσίας .

Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους.

Καλή συνεργασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε άμεσα “οικονομική προσφορά συνεργασίας” καλέστε μας στο 210-8651701 ή επικοινωνήστε μαζί μας.