Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση που καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, για τον τρόπο αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ, ώστε να ενταχθούν οι κομιστές αξιόγραφων στις πληττόμενες επιχειρήσεις και στα μέτρα ενίσχυσης.

Στα εν λόγω αξιόγραφα οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής είχαν ανασταλεί κατά 75 ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1099/2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1646/3-5-2020, με θέμα “Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου διαβίβασης ή αποστολής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), με την οποία λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1646, πατήστε εδώ.