Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση και η δράση, η οποία αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος έκτακτων μέτρων όπως μας πληροφορεί η λογιστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. 29013, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 900 8/3/2021 με θέμα ”Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασπο-ράς της νόσου Covid 19”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 900 8/3/2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων