Τα νέα μας

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 από τις 13:30 έως και την λήξη της εργασίας, θα πραγματοποιηθεί (μέσω τηλεδιάσκεψης) εσωτερικό σεμινάριο στο προσωπικό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μ. ΕΠΕ.

Θέμα του σεμιναρίου : Νομοθετικές εξελίξεις – Οργάνωση εργασίας.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των ενεργειών συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε τρέχοντα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά και εσωτερικά θέματα οργάνωσης της εταιρίας.

Συνεπώς την Παρασκευή 1/10/2021 από τις 13:30 και μετά δεν θα παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό, καθώς επίσης δε θα λειτουργεί η Γραμματεία και το τηλεφωνικό κέντρο.

Παρακαλούμε το πελατολόγιο μας, όπως προγραμματίσει σε προγενέστερους χρόνους τις εργασίες που μας αφορούν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αποδοχή.