Τα νέα μαςΤεχνολογιστική | συγχρονο λογιστικο γραφειο

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 από τις 14:00 έως και την λήξη της εργασίας, θα πραγματοποιηθεί (μέσω τηλεδιάσκεψης) εσωτερικό σεμινάριο στο προσωπικό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μ. ΕΠΕ.

Θέμα του σεμιναρίου : Νομοθετικές εξελίξεις – χειρισμός Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των ενεργειών συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε τρέχοντα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά και εσωτερικά θέματα οργάνωσης της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό την συγκεκριμένη ημέρα και ώρες , το τμήμα Λογιστικών, Φορολογικών εργασιών δεν θα παρέχει υπηρεσίες στο πελατολόγιο.

Το τμήμα Γραμματείας και Εργατικών, θα λειτουργεί κανονικά.

Παρακαλώ, προγραμματίστε σε νεότερους χρόνους τις εργασίες που μας αφορούν.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αποδοχή.