Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με τρεις υπουργικές αποφάσεις δίνεται παράταση της προσωρινής απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων. Η παράταση ισχύει έως 15/5/2020.

Επίσης παρατείνεται έως τις 15/5/2020, ο προσωρινός περιορισμός προσγείωσης των αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις αποφάσεις :

  • Δ1α/Γ.Π.οικ.25134 της 15/4/2020, με θέμα “Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00”.
    Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.
  • Δ1α/ΓΠ.οικ.25139 της 15/4/2020, με θέμα Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β’ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00″.
    Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.
  • ΔΙα/ΓΠ.οικ. 25305 της 15/4/2020, με θέμα “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00”.
    Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.