Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα Υπουργική Απόφαση θα δοθούν μέτρα στήριξης και σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού.

Όλοι οι δικαιούχοι ειδικών κατηγοριών, υπολογίζονται περίπου στους 160.000 συμπολίτες μας, θα υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του Εργάνη και θα λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, η οποία θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με άλλες οφειλές.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ της 21/4/2020, με θέμα “Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19”.

Για να δείτε την ΚΥΑ, πατήστε εδώ.