Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, οι αιτήσεις για το επίδομα ρεύματος μπορούν να κατατεθούν από 14/6/2022 έως 30/6/2022 . Τέλος καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος επικαιροποίησης στοιχείων κατοικίας και οι λοιπές λεπτομέρειες για την χορήγηση της ενίσχυσης.

Μια πιο αναλυτική προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 3365/2022 και θέμα “Καθορισμός της χρονικής διάρκειας της δράσης, του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απαραίτητων διαλειτουργικότητων, των κατηγοριών των δικαιούχων, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της αίτησης και του περιεχομένου αυτής, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού και της διαδικασίας χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, των περιπτώσεων και της διαδικασίας ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2827/06-06-2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2827/2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων