Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η Εγκύκλιος που εξέδωσε η ΑΑΔΕ έχει ως πεδίο εφαρμογής τους οφειλέτες, οι οποίοι απώλεσαν έως την 1/2/ 2023 την ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 98-109 του ν.4611/2019 και του άρθρου 289 του ν.4738/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε την Εγκύκλιο, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων