Φορολογικά - ΛοιπάTexnologistiki | λογιστικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Απόφαση Α.1046/2023) σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020. Η απόφαση αφορά οφειλέτες που έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 απώλεσαν τις σχετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής.
Οι αιτήσεις για την αναβίωση των απολεσθέντων ρυθμίσεων μπορούν να γίνουν έως 31/7/2023.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.1046/2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2293/6-4-2023, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επανένταξης στις ρυθμίσεις των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207)».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2293/6-4-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων