Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Παρατίθεται ακολούθως η παρουσίαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που επανεκκινούν στις 24 Απριλίου & 3 Μαΐου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στις 23-4-2021 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για να δείτε την παρουσίαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων