Επιδοτούμενα Προγράμματατεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τη Δράση του ΟΑΕΔ που σας δίνει επιδότηση έως 36.000€ για την ίδρυση νέας επιχείρησης.Δικαιούχοι είναι όσοι:

 • Είχαν στο παρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία διέκοψαν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2021.
 • Δεν άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01.01.2022 έως τις 08.03.2022.
 • Θα ιδρύσουν τη νέα επιχείρησή τους εντός δύο μηνών από την έγκριση της αίτησής τους ή την ίδρυσαν ήδη από τις 08.03.2022 έως σήμερα.
 • Διαθέτουν ενεργό δελτίο ανέργου ή διέθεταν ενεργό δελτίο ανέργου μέχρι την ημέρα που ίδρυσαν τη νέα τους επιχείρηση.
 • Έχουν εκπληρώσει ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Δεν επιδοτούνται οι εξής δραστηριότητες:

 • Εκμετάλλευση ταξί, λεωφορείων, ΦΔΧ κλπ.
 • Επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchise).
 • Εποχικές επιχειρήσεις.
 • Κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις.
 • Τυχερά παίγνια.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά τη νύχτα.
 • Συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες & δικαστικοί επιμελητές.
 • Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, γεωργία, κτηνοτροφία.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων:

 • Να στεγάσουν την επιχείρησή τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 • Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας (επιτρέπεται η προσθήκη νέου).

Τι δεν μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι:

 • Να στεγάσουν την επιχείρησή τους σε χώρο όπου λειτουργούσε εντός του τελευταίου εξαμήνου άλλη επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο.
 • Να απασχοληθούν (οπουδήποτε) ως μισθωτοί.
 • Να μισθώσουν την έδρα τους από σύζυγο ή από συγγενή α’ ή β’ βαθμού.

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της Δράσης, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων