λογιστικο γραφειο | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Επιδοτούμενα προγράμματα ΔΥΠΑ σε ισχύ

Από τον ΔΥΠΑ, για το θέμα αυτό, εκδόθηκε στις 22/5/2023 η παρακάτω ανακοίνωση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, 22.05.2023 Τα 13 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ με 38.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας και συνολική επιχορήγηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το διάστημα υλοποιούνται 13 προγράμματα επιδότησης της εργασίας, για…

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Γ’ κύκλο του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες της ΔΥΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή…

Περισσότερα
τεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Επιδότηση έως 5.000 ευρώ σε καλλιτέχνες, χειροτέχνες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και την διαδικασία χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και τη χορήγηση των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση…

Περισσότερα
λογιστικο γραφειο | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Νέο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με την πρόσκληση – πρόγραμμα, πρέπει να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες: α)Από τους άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφεξής «ωφελούμενοι» οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση…

Περισσότερα
Τεχνολογιστική | ζητειται λογιστης

Πρόγραμμα «Σπίτι μου» – Έναρξη Αιτήσεων

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, μέρος της οποίας και σας καταθέτουμε. Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Απριλίου, η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από νέους και νέα ζευγάρια, για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του κανονικού επιτοκίου της αγοράς, για…

Περισσότερα
λογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η εν λόγω δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Σκοπός είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, η αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες…

Περισσότερα
Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Πρόκειται για την 3η Δράση της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ, η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά την κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την…

Περισσότερα
τεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας. Σκοπός είναι η αναβάθμισή τους μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική…

Περισσότερα
λογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η εν λόγω δράση προσβλέπει στην κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται…

Περισσότερα
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας | Τεχνολογιστική

Πρόγραμμα «Σπίτι μου» – Τρόπος χορήγησης δανείων

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου» έως το τέλος Μαρτίου, μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και περιγράφει…

Περισσότερα
τεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η εν λόγω δράση προσβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος ενισχύοντας ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανέργων ενισχύοντας σημαντικά την ψηφιακή οικονομία. Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης…

Περισσότερα
τεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε και είναι σε ισχύ νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ Για να…

Περισσότερα