Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία στην Αττική.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/10/2020 (ώρα 13.00) και λήγει στις 6/11/2020 (ώρα 15.00)Στόχος του προγράμματος είναι η δημόσια στήριξη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εντός της Αττικής, έτσι ώστε στην αγορά να υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας…

Περισσότερα

Σε ισχύ το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Από 1/10 η κατάθεση αιτήσεων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Τέλος,…

Περισσότερα

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με το νόμο 4726/2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 28, περιέχονται οι διατάξεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής : Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια…

Περισσότερα

Δύο νέες προκηρύξεις “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις”, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Η μία προκήρυξη αφορά τη “Γενική Επιχειρηματικότητα” και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Η άλλη προκήρυξη αφορά “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις” και απευθύνεται σε…

Περισσότερα

Ανοίγουν οι αιτήσεις για 2 προγράμματα επιδότησης εργασίας του ΟΑΕΔ -11.500 νέες θέσεις για άνεργους νέους έως 29 ετών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στις 22/7/2020, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με συνολικά 11.500 νέες θέσεις εργασίας και επιδότηση 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Συγκεκριμένα ανοίγει : α) το νέο Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας…

Περισσότερα

Παράταση υποβολών στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”, προκειμένου ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, και μέχρι εξαντλήσεως…

Περισσότερα

5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ, ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα αφορά 5.200 νέες θέσεις εργασίας που θα ενταχθούν στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών. Μια πιο αναλυτική-…

Περισσότερα

Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης

Με Δελτίο Τύπου ο Υπ. Ανάπτυξης, ανακοίνωσε Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων : α) Τη Γενική Επιχειρηματικότητα και β) Την Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης της 20/5/2020 : Δύο νέες προσκλήσεις του…

Περισσότερα

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ νεανικής επιχειρηματικότητας ανέργων με έμφαση στις γυναίκες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Ανοιχτή δράση

Βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος είναι : Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν 2 ΕΜΕ κατά το έτος 2018. Αν η υποβολή του σχεδίου γίνει το 2020, η προϋπόθεση των 2 ΕΜΕ ισχύει για το 2019. Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν συσταθεί ως τις 31/12/2015. Αν η…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ, προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Προϋποθέσεις : Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα προώθησης, θα πρέπει : 1. Να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών,2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό το γεωργικό προϊόν στην Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά  επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Οι τομείς που ενισχύονται είναι : •    Κρέας, πουλερικά, κουνέλια•    Γάλα•    Αυγά•    Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)•    Ζωοτροφές•    ∆ημητριακά•    Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)•    Οίνος, ξύδι•    Οπωροκηπευτικά•    Άνθη•    Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά•    Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό Το πρόγραμμα απευθύνεται σε…

Περισσότερα