Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης

Με Δελτίο Τύπου ο Υπ. Ανάπτυξης, ανακοίνωσε Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων : α) Τη Γενική Επιχειρηματικότητα και β) Την Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης της 20/5/2020 : Δύο νέες προσκλήσεις του…

Περισσότερα

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ νεανικής επιχειρηματικότητας ανέργων με έμφαση στις γυναίκες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Ανοιχτή δράση

Βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος είναι : Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν 2 ΕΜΕ κατά το έτος 2018. Αν η υποβολή του σχεδίου γίνει το 2020, η προϋπόθεση των 2 ΕΜΕ ισχύει για το 2019. Όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν εντός του 2019 θα πρέπει να έχουν συσταθεί ως τις 31/12/2015. Αν η…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ, προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Προϋποθέσεις : Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα προώθησης, θα πρέπει : 1. Να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών,2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό το γεωργικό προϊόν στην Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά  επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Οι τομείς που ενισχύονται είναι : •    Κρέας, πουλερικά, κουνέλια•    Γάλα•    Αυγά•    Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)•    Ζωοτροφές•    ∆ημητριακά•    Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)•    Οίνος, ξύδι•    Οπωροκηπευτικά•    Άνθη•    Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά•    Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό Το πρόγραμμα απευθύνεται σε…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η δράση αυτή, στοχεύει στην ενίσχυση των υπάρχοντών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού καθώς και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Αφορά: Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ & Επιδότηση από…

Περισσότερα
small-question-sign

Πρόγραμμα 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Συνοπτικά – Ο λογαριασμός μας  Σε ισχύ νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για όσους έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως της 4/8/2018 και πραγματοποιήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω, μαζί με τις λοιπές προϋποθέσεις – κριτήρια ένταξης, μπορείτε να τα δείτε στην Απόφαση με Αριθμ. Οι. 5387/81…

Περισσότερα
small-question-sign

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Συνοπτκά – Ο λόγος μας  Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Διάρκεια υποβολών: από 20/2/2019 έως την εξάντληση του διαθέσιμου…

Περισσότερα
small-question-sign

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας (λιανικό εμπόριο – εστίαση – ιδιωτική εκπαίδευση)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται : –  στο λιανικό εμπόριο–  στην παροχή υπηρεσιών εστίασης–  την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Διάρκεια υποβολών: 27/2/2019 – 9/5/2019…

Περισσότερα
small-question-sign

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση 5.500 ανέργων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 5.500 άνεργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Το νέο πρόγραμμα προκύπτει με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

11 προγράμματα για νέους ανέργους

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 4/10/2018, του Υπ. Εργασίας, ανακοινώθηκαν 11 προγράμματα τα οποία θα αφορούν 88.500 ανέργους, η προκήρυξη των οποίων θα ολοκληρωθεί μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2019. Τα πέντε πρώτα εξ αυτών , σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου θα είναι τα παρακάτω: 1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων…

Περισσότερα
banner-epixiriseon-sm

Επερχόμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ, πρόσληψης 15.000 ανέργων 18-29 ετών

Το πρόγραμμα, θα εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από τον ΟΑΕΔ και θα καταγράφει και τις ημερομηνίες έναρξης του. Το πρόγραμμα θα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για απασχόλησή τους για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών. Οι επιχειρήσεις/φορείς θα επιχορηγηθούν για τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού…

Περισσότερα