Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η εν λόγω δράση προσβλέπει στην κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων