Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η εν λόγω δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Σκοπός είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, η αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων