Επιδοτούμενα Προγράμματατεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας.

Σκοπός είναι η αναβάθμισή τους μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50% και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων