Επιδοτούμενα ΠρογράμματαΨηφιακή κάρτα εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Πρόκειται για την 3η Δράση της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ, η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά την κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως και 1.200.000€.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων