Επιδοτούμενα Προγράμματατεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και την διαδικασία χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και τη χορήγηση των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.223506/9-5-2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3078/9-5-2023, με θέμα «Καθορισμός όρων και διαδικασίας χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών του άρθρου 59 του ν. 4949/2022, όρων σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, των όρων, της διαδικασίας και του τρόπου διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των 3.100 πρώτων φυσικών προσώπων, των λογαριασμών στους οποίους επιστρέφονται και της διαδικασίας επιστροφής των δημιουργούμενων τόκων και επιστρεπτέων ποσών προς το ελληνικό δημόσιο καθώς και κάθε αναγκαίου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή του παρόντος».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3078/9-5-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων