Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, με Αριθμ. Πρωτ. Οικ.16604/3224, της 27/4/2020.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.